ID – zrób to sam

Inteligentny dom stworzony własnymi rękami

Początek

Pierwsze uruchomienie

Po wpisaniu w przeglądarce http://<IP_URZADZENIA>:8081 naszym oczom powinien pojawić się taki obraz

Panel administratora
 1. Menu, które pozwoli nam na poruszenie się między zakładkami systemu. Część pozycji jest przypisana na stałe (tzn. nie zależą od adapterów), a część dodawana po zainstalowaniu adaptera. Wyboru czy w menu ma być widoczny przycisk danego adaptera dokonuje się za pomocą menu 2
 2. po naciśnięciu “trójkącika” pojawi się menu z możliwością wybrania co ma być wyświetlane w menu.
 3. Przycisk uruchamia adapter Discovery, który służy do automatycznego wykrywania urządzeń w sieci, które mogą być dodane do systemu ioBroker.
 4. Konfiguracja systemu ioBroker
 5. Menu służące do obsługi listy dostępnych adapterów
 6. Lista dostępnych adapterów, które mogą zostać zainstalowane. W tym miejscu dokonuje się również aktualizacji adapterów do nowszej wersji.

Niektóre z powyższych punktów wymagają szerszego opisu. Menu [1] składa się z kilku ważnych pozycji.

 • Adapters – zakładka z listą oficjalnych adapterów, które można zainstalować w systemie.
 • Instances – lista już zainstalowanych adapterów
 • Objects – lista “obiektów”, którymi będziemy “operować”.
 • Log – logi systemu, jeżeli coś się dzieje to w pierwszej kolejności sprawdzamy “co w logach piszczy”
 • Hosts – informacje o wszystkich hostach

wszystkie powyższe zakładki zostaną dokładnie opisane w kolejnych artykułach.

Konfiguracja systemu [4] nie jest wymagana, ale dla lepszego spersonalizowania systemu jest zalecana.

Okno główne konfiguracji

1 – Po instalacji pole Active repository jest ustawione jako default, należy je zmienić na latest dzięki czemu w zakładce Adapters będą wyświetlane wszystkie oficjalne adaptery.

Klikając na zakładkę STATISTICS możemy wybrać czy chcemy udostępniać dane o swojej instalacji twórcom ioBrokera. Jeżeli chronicie swoją prywatność w polu [1] należy wybrać none.

Konfiguracja statystyk

Menu [5] zawiera kilka istotnych opcji, które opiszę, reszta parametrów jest tak oczywista, że nie wymaga chyba dodatkowego wyjaśnienia.

 1. Jeżeli jest aktywna to na liście adapterów wyświetlane są tylko te, które mają dostępne aktualizacje.
 2. ręczna instalacja adapterów bezpośrednio z GITHUBa, lub z linku. Najczęściej instaluje się tak adapteru, które nie trafiły na oficjalna listę.
 3. Tryb expert – polecam włączyć ponieważ daje to nam dodatkowe opcje obsługi adapterów tj. instalacja konkretnej wersji adaptera, zrobienie uploadu adaptera (zostanie to opisane później)
 4. aktualizacja wszystkich adapterów do najnowszej wersji

Zakładka Instances

Zakładka instances
 1. stan zainstalowanego adaptera
  • zielony – adapter pracuje
  • czerwony – adapter generuje błąd (szczegóły znajdziemy w logach)
  • szary – adapter wyłączony
  • żółty – adapter pracuje, ale np. nie ma połączenia z urządzeniem (np. sonoff)
 2. zarządzanie adapterami
  1. Zatrzymanie adaptera lub uruchomienie
  2. okno konfiguracyjne adaptera
  3. restart adaptera
  4. usuwanie adaptera
  5. jeżeli adapter ma zakładkę do dodatkowych ustawień to można ją tu otworzyć

Zakładka Objects

Zakładka objects

Instalując adapter automatycznie tworzony jest jego obiekt, który zawiera wszystkie dane, które mogą zostać użyte przez użytkownika.Na rysunku widać obiekt miio.0. Pierwsza część miio jest to nazwa adaptera, którego dotyczy (w tym przypadku jest to adapter obsługujący urządzenia Xiaomi w protokole miio), a druga część 0 dotyczy numeru instancji. Są adaptery które mogą być zainstalowane więcej niż 1 raz i numer instancji wskazuje na konkretny adapter. Rozwijając drzewko widzimy klejno katalog devices przechowujący informacje o dodanych urządzeniach. W moim przypadku dodanym urządzeniem jest oczyszczacz powietrza kryjący się pod nazwą 70924237, rozwijając ten katalog będziemy mieli wykaz wszystkich informacji jakie są nam udostępnione. Dostępne zmienne możemy odczytywać i zapisywać do nich, w zależności od ich przeznaczenia np.

 • Temperature – możemy odczytać aktualną temperaturę
 • connected – czy mamy połączenie z oczyszczaczem
 • motor1Speed – ręczne ustawienie prędkości wentylatora
 • power – włączenie/wyłączenie oczyszczacza

Z danych zawartych w obiektach można korzystać w skryptach i wizualizacjach (pisze w liczbie mnogiej bo mamy kilka możliwości).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.