ID – zrób to sam

Inteligentny dom stworzony własnymi rękami

Adaptery

LinkedDevices

Opis: adapter przypisuje niezmienne nazwy do możliwie zmiennych nazw urządzeń.
Link: LinkedDevices

Często dodając jakieś urządzenie do systemu nie mamy wpływu na jego nazwę, która jest generowana automatycznie, odpowiada numerowi seryjnemu, lub jest powiązana z adresem IP urządzenia. Używając takich nazw np. w skryptach w przypadku zmiany adresu IP, lub wymiany urządzenia na inne (np. z powodu awarii) będziemy zmuszeni edytować wszystkie miejsca, w których znajdują się odwołania do danego urządzenia, a nieraz bywa, że jest to kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt miejsc. Rozwiązaniem tego problemu jest opisywany adapter, który pozwala na powiązanie określonej przez użytkownika nazwy z nazwą generowaną przez dany adapter. We wszystkich skryptach i np. wizualizacjach odwołujemy się do nazw skonfigurowanych przez adapter LinkedDevices a w przypadku gdy nastąpi potrzeba wymiany urządzenia jedyne co będziemy musieli zrobić to przypisanie nowego urządzenia do struktury utworzonej w LinkedDevices.

Podlinkowanie zaczynamy od przejścia do zakładki Objects i wybraniu zmiennej która ma być podlinkowana. Klikamy na jej ustawienia (rys. 1)

rys. 1

Następnie konfigurujemy:

  1. włączenie linkowania
  2. nasza nazwa dla struktury
  3. nazwa zmiennej, którą chcemy podlinkować – w tym przypadku stan
  4. cała nazwa podlinkowanej zmiennej, która zostanie utworzona
  5. opis do tworzonej zmiennej

Po zapisaniu w zakładce Objects w strukturze przypisanej do adaptera LinkedDevices zostanie dodany nowy obiekt, którego należy używać w skryptach i wizualizacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.