ID – zrób to sam

Inteligentny dom stworzony własnymi rękami

Skrypty

3. CRON – zadania cykliczne

W każdym systemie zajdzie potrzeba uruchamiania zadań co jakiś czas np. 30 sekund. Proponuję stworzyć skrypt (dla porządku jeden wspólny) dla wszystkich zadań uruchamianych np. co 30 sekund.

W zakładce Scripts tworzymy nowy folder o nazwie CRON, w kótym będziemy przechowywać wszystkie zadania cykliczne, następnie w utworzonym folderze tworzymy skrypt o nazwie 30s.

w edytorze wpisujemy poniższy kod

schedule(<tutaj konfiguracja wywołania>, function () {

});

następnie ustawiamy wkursor w miejscu konfiguracji wywołania i klikamy w ikonę .

W oknie, które się pokaże wybieramy CRON, zaznaczamy opcję use seconds, z every seconds zmieniamy na every N seconds i wpisujemy 30.

Takie ustawienie sprawi, że wygenerowane zostanie wyrażenie dla naszej funkcji kron, które wskaże jej, że ma się wykonywać co 30 sekund. Klikamy OK i powinniśmy otrzymać kod jak poniżej

schedule('*/30 * * * * *', function () {

});

Wszystko co znajdzie się wewnątrz funkcji będzie wykonywało się co 30 sekund.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.