ID – zrób to sam

Inteligentny dom stworzony własnymi rękami

Adaptery

PARSER

Opis: Adapter przydatny jeżeli chcemy pobrać jakieś informacje z jakiegoś pliku lub strony internetowej
Link: PARSER

rys. 1

1 -częstotliwość pobierania danych
2 – lista reguł

Przykładem zastosowania adaptera może być pobranie informacji ze strony projektu Sonoff Tasmota informacji o aktualnej wersji oprogramowania. Ponieważ w swoim systemie mam kilka urządzeń wykorzystujących to oprogramowanie to chcę mieć na nich zawsze najnowszą wersję.

informacja ze strony, którą chcemy pobrać

W polu Name nadajemy nazwę sonoff_tasmota_fw. W polu
URL or file name podajemy adres strony, na której znajduje się informacja o aktualnej wersji tasmoty (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases) i klikam w przycisk edycji [a] (rys. 1).

W polu Type wybieramy string ponieważ numer wersji wyświetlimy jako tekst.
Pole RegEx przechowuje informację o wyszukiwanym w źródle strony wzorcu:

<span class="css-truncate-target" style="max-width: 125px">v(\d{1,}.\d{1,}.\d{1,})

W tym miejscu należało by omówić wyrażenia regularne, jednak na ten temat jest sporo informacji w sieci więc odsyłam np. do tego kursu https://kursjs.pl/kurs/regular.php

Pole Test text pozwala nam na sprawdzenie czy nasze wyrażenie regularne (poszukiwany wzorzec) działa. W celu sprawdzenia przechodzimy do strony www, na której znajduje się aktualna wersja oprogramowania tasmota, następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na stronie i wybieramy źródło strony. Całą zawartość zaznaczamy i kopiujemy do pola Test text. i klikamy

Jeżeli wszystko poszło dobrze to w polu Result powinna pojawić się aktualna wersja oprogramowania Tasmota i będziemy mogli zapisać zmiany.

Informacja o aktualnej wersji oprogramowania pojawi się w zakładce Objects i będzie dostępna dla innych adapterów (np. skrypty, wizualizacja).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.